'Tiyatro Berlin' 2021 yılında Berlin'de kurulan, çağdaş gösteri sanatları alanında uluslararası çalışmalar yürüten ve kar amacı gütmeyen bir topluluk.
'Tiyatro Berlin', nitelikli, yaratıcı ve bugün üzerine söz söyleyen yeni projeleri hayata geçirmeyi; yaptığı çalışmalarla kendi alanında, deneyen, düşünen, yeniyi arayan ve sınırları zorlayan üretimlerde bulunmayı tercih ediyor. Popüler kültürün ve popüler kültürün dışında kalanın öğelerini birleştirerek, politik olanın ve söylenmesi gerekenin arayışına önem veren 'Tiyatro Berlin', ele aldığı konuları görünür tanınır kılmayı, üretimi desteklemeyi, uluslararası platformda dolaşımını sağlamayı, var olan seyirci kitlesinin sürekliliğini sağlamayı ve yeni işlerle yeni bir seyirci kitlesi oluşturmayı hedefliyor.

 

Yaratıcı ve yeni her türlü projeye destek vermeye önem veren 'Tiyatro Berlin', projelerinde gösteri sanatlarının gelişimine, deneyselliğine, çok sesliliğine, diline ve bugün üzerine söylediklerine önem veriyor ve yeni fikirleri destekliyor. 'Tiyatro Berlin', yeni sözler, söylemler ve sahnelemeler üzerinden iş üretiyor, var olan işleri izliyor, üretimleri takip ederek XXI. yüzyılın tiyatrosu üzerine bugünün dilini arıyor.

 

Başlıyoruz…

 

Şimdi zamanı…

 

Berlin’de üretiyoruz, Berlin’e üretiyoruz… 

Buraya dair, buradan hareketle, burası için…

 

Kendimizden öncekilerin farkında olarak, bugün için ve yarına odaklanarak…

 

Berlin’de Türkçe dilinde üretim yapan bir repertuar tiyatrosu için kolları sıvıyoruz…

 

Sanatı ve kitle gücünü ön planda tutarak ilerliyoruz. 

 

Türkçe tiyatronun devamlılığını ve dönüşümünü her daim canlı kılacak itkileri ve araçları kullanmak için araştırmayı, deneyerek görmeyi ve bozup yeniden yapmayı ilke ediniyoruz. 

 

Bağları kuvvetlendirecek, seyircisinden kopuk olmayan, kitleyi “insan” değerleriyle birleştirecek bir oluşum kurma çabasına giriyoruz… Amaç, öncü olmak değil, bir bütünün sağlam bir parçasını oluşturarak sanatsal bütünlüğü daha da sağlamlaştırmak ve çağdaş sanatların gelişimini desteklemek. 

 

Bize göre, bugün çağdaş sanat çeşitli anlamlarının ve karşılığının dışında, her şeyden önce her türlü rengin içinde bulunduğu zengin bir yorum gücünü gerektiriyor. Çok yönlü olabilmek, başkasının gözüyle görebilmek, denemek adına bozup yeniden üretebilmek, değişime açık olmak ve hem düşünsel hem de pratik anlamda ilerlemek…

 

Paylaştıkça çoğalmak ve kendi rengini katmak isteyen herkesin tiyatrosu olmak için Tiyatro Berlin sizlerin destekleriyle yola koyuluyor...

 

Bizi takip edin…